SANY in Zimbabwe

2018,Norton of Zimbabwe, Chrome Mining Operation, SANY SY365H and SY500H

2019, Zimbabwe, Chrome Mining Operation, SANY SY500H

2019, Zimbabwe, Chrome Mining Operation, SANY SY335C excavator

2019, Zimbabwe, Gold Mine operation, SANY SY245H excavator

2020, Zimbabwe, Gold Mine operation, SANY SY245H and SY365H excavator

2020, Hwange of Zimbabwe, Coal mine Operation, SANY SY500H excavator

2021, Zimbabwe, Reef Gold mine Operation, SANY SY500H excavator